Dentist Ukraine

Benrekonstruktion

Benrekonstruktion i Kiev

Behandling Beskrivning:

Benrekonstruktion är en av de viktigaste och mest avancerade proceduren i samband med implantat. Tillräcklig kvantitet och kvalitet av benet kring implantaten är en förutsättning för att få den önskade estetiska effekten och korrekt långsiktig funktion Implantat. De flesta benuppbyggnad förfaranden genomförs samtidigt med Implantation, tack vare som patienten inte behöver genomgå ytterligare behandlingar.

Varför behöver jag en benrekonstruktion?

Många patienter har inte tillräckligt benstomme att säkert ange en implantat. Detta beror på det faktum att, efter tandutdragning, undergår benremodellering och signifikant atrofi. Ett annat skäl är förbunden med mycket svår tandutdragningar, under vilken det kan inträffa förlust av ben samt i händelse av olyckor.

Ett implantat måste omges av benvävnad, vilket är en förutsättning för framgång i implantatbehandling.

Behandlingsti:

The Bone återuppbyggnad i Kiev sker under ett besök. Patienten behöver vänta 4-6 månader för implantationen så att den konstgjorda benet ansluter med den naturliga.

 

BEGÄRAN FÖR TANDBEHANDLING